Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát VIP- Nam

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát tiêu chuẩn

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát nâng cao

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư (Dành cho nam)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư (Dành cho nữ)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói sàng lọc ung thư tuyến giáp

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói sàng lọc ung thư vòm họng, thực quản, da

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
<<  < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>