QUY TRÌNH LẤY MÁU XÉT NGHIỆM TẠI NHÀ

Song hành với các dịch vụ tại nhà khác, để tiết kiệm thời gian và công sức của người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân, Trung tâm triển khai dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà

Chi tiết