Gói xét nghiệm tổng quát tiêu chuẩn

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2023 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát nâng cao

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm kiểm tra chức năng gan, men gan- Tiêu chuẩn

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói tầm soát ung thư (Dành cho nam)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói tầm soát ung thư (Dành cho nữ)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm chức năng gan nâng cao

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát cho người 16-35 tuổi

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
 1 2 3 4 5 >  >>