Gói xét nghiệm Sốt xuất huyết

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm sàng lọc sơ sinh

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm sàng lọc trước sinh

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm cho phụ nữ mang thai (Tuần 33-36)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm cho phụ nữ mang thai (Tuần 23-32)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói XN cho phụ nữ mang thai (Tuần 14-22)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm cho phụ nữ mang thai (Tuần thứ 11-13+)

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
 1 2 3 4 5 >  >>