Gói xét nghiệm cho người thừa cân, béo phì

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm dành cho người ít vận động

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm dành cho người cao tuổi

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát cho người trên 50-65 tuổi

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát cho người trên 35-50 tuổi

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm tổng quát cho người 16-35 tuổi

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát VIP- Nữ

Bảng giá xét nghiệm tại nhà tại Hải Phòng và Hải Dương năm 2022 (update new)

Chi tiết
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  >>