Điều dưỡng viên Hoàng Thị Trang

Cử nhân Điều dưỡng: Hoàng Thị Trang

Hiện đang là nhân viên bệnh viện Công An Hải Phòng. Đã có chứng chỉ hành nghề!

6 năm kinh nghiệm trong nghề điều dưỡng

Được người nhà đánh giá tốt về thái độ phục vụ và tay nghề cao. 

Các kỹ thuật điều dưỡng thực hiện thành thạo ở mức độ tốt!!