02 – VIDEO KỸ THUẬT CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG CÓ CHỈ KHÂU

Để giúp các Điều dưỡng viên chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật SKY hỗ trợ các bạn 30 kỹ thuật điều dưỡng  theo

“Hướng dẫn thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản”

Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế

Dự án “Nâng cao năng lực giảng dạy các trường cao đẳng, trung cấp y tế” do chính phủ Hà Lan tài trợ