Gói xét nghiệm các chỉ số thông thường tại nhà năm 2022

Sky cung cấp gói xét nghiệm các chỉ số thông thường tại nhà năm 2022

Kinh phí: 500.000đ

Khoảng cách di chuyển: < 5km. Trường hợp phải di chuyển xa hơn tính 10.000đ/km từ km số 6.

Các chỉ số bao gồm: 

Glucose GOT Ure Cholesterol CTM Na+
Acid Uric  GPT Creatinin Triglycerid Nước tiểu TQ K+
  GGT Protein  HDL-C

 

Cl-
    Albumin LDL-C    

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Tại Hải Phòng: Số 2/18 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 0964931818

Tại Hải Dương: Số 9 Lê Chân. TP Hải Dương. 0971408538