Điều dưỡng viên Vũ Thị Hải Phượng

Cử nhân Điều dưỡng: Vũ Thị Hải Phượng

Hiện đang là nhân viên Khoa ngoại bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng. Đã có chứng chỉ hành nghề!

3 năm làm việc tại Bệnh viện Việt Đức

3 năm chăm sóc người bệnh tại nhà. Được người nhà đánh giá cao, là một trong những nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao, chuyên môn tốt. Chưa từng có tiền lệ người nhà than phiền về tác phong phục vụ và chuyên môn tay nghề. 

Các kỹ thuật điều dưỡng thực hiện thành thạo ở mức độ tốt!!