BẢNG GIÁ CHO THUÊ THIẾT BỊ Y TẾ TẠI NHÀ

Bảng giá cho thuê thiết bị y tế tại nhà (update 2022)

 

Cho thuê máy thở

500.000

1 ngày. Ngày đầu tiên block 2 ngày

Cho thuê máy tạo oxy

200.000

1 ngày.  Ngày đầu tiên block 2 ngày

2.500.000

1 tháng

Cho thuê máy hút đờm dãi

100.000

1 ngày. Ngày đầu tiên block 2 ngày

Cho thuê máy monitor

250.000

1 ngày. Ngày đầu tiên block 2 ngày

Cho thuê bơm tiêm điện

200.000

1 ngày. Ngày đầu tiên block 2 ngày