BẢNG GIÁ TRÔNG BỆNH NHÂN

DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI NHÀ – TẠI BỆNH VIỆN

 

STT Tên thủ thuật, dịch vụ Thời gian Số tiền Ghi chú
1 Trực ngày tại nhà

 

 

5h UPDATING 7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

5h/ 6 ngày   7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

5h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

8h   10h00 – 18h00
8h/ 6 ngày   10h00 – 18h00
8h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  10h00 – 18h00
11h   7h00 – 18h00
11h/ 6 ngày   7h00 – 18h00
11h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  7h00 – 18h00
 
2 Trực đêm tại nhà 8h   22h00 – 6h00
8h/ 6 ngày   22h00 – 6h00
8h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  22h00 – 6h00
11h   19h00 – 6h00
11h/ 6 ngày   19h00 – 6h00
11h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  19h00 – 6h00
     
3 Trực ngày tại bệnh viện 5h   7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

5h/ 6 ngày   7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

5h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  7h00 – 12h00

 

1h00 – 18h00

8h   10h00 – 18h00
8h/ 6 ngày   10h00 – 18h00
8h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  10h00 – 18h00
11h   7h00 – 18h00
11h/ 6 ngày   7h00 – 18h00
11h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  7h00 – 18h00
     
4 Trực đêm tại bệnh viện 8h   22h00 – 6h00
8h/ 6 ngày   22h00 – 6h00
8h/ 26 ngày

 

(giảm 5%)

  22h00 – 6h00
11h   19h00 – 6h00
11h/ 6 ngày   19h00 – 6h00
11h/ 26 ngày

 

( giảm 5%)

  19h00 – 6h00